Sterpuzzels

terug naar 81-100   

Sterpuzzels

Kort door de bocht
Sterveelhoeken, zoals de figuur hiernaast blijken geschikt te zijn voor getallenpuzzels in de sfeer van magische vierkanten. Het gaat bij de sterpuzzel om de som van de getallen die bij een zijde horen. Als alle zijden dezelfde som opleveren, is de meest magische oplossing bereikt.

 

 

Sander Oenema


Speluitleg
Verdeel de beschikbare getallen over de onderlinge contactpunten van de zijden. Bepaal bij elke zijde de som van de bijbehorende getallen. Probeer door een andere verdeling de sommen (bijna) gelijk te krijgen.

 

 

Vooral probleemgericht
Typering
Productgericht: +++                  Probleemgericht: +++++                     
Getalgebied: 100 / 1000             Moeilijkheidsgraad: 4 – 5 (max. 5)          Leeftijdsgroep: vanaf 6

 

Sherlock 2Achtergrondinformatie
– 
Voor de puzzelcursus zie Circus Sol Gala (04.2 Sterpuzzels).
– 
Magische lijnfiguren (worddocument)
– 
Spelproject Magische figuren
–  Magisch vierkant