Professionele kwaliteit

Terug naar solotheek  

Wie zich stort op de professionele kwaliteit van(aanstaande) leraren komt terecht bij kwalificatieraamwerken, beroepsprofielen, rollen, indicatoren en competenties. Voor speleonbezoekers presenteren we een overzichtelijke selectie daarvan op de pagina Criteria voor kwaliteit.

Moreen Beentjes

Moreen Beentjes

 

Maar vooral vragen we aandacht voor het belang van speels en onderzoekend leren voor de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren. Zie daarvoor  sol en de professionele ontwikkeling van leraren.

 

Voor een uitvoerige bespreking daarvan wordt verwezen naar de publicatie: Aalsvoort, G. M. van der (red.) (2011). Van spelen tot serious gaming. Spel en spelen in de pedagogische beroepspraktijk. Leuven/Den Haag, Acco. Het gaat dan met name om hoofdstuk 8: ‘Speels en onderzoekend leren: leidraad voor de professionele ontwikkeling van leraren en basis voor innovatie van binnenuit’.