Broedplaatsen

Terug naar solotheek  

Vakgebieden vakgebieden
Vernieuwingsonderwijs vernieuwingsonderwijs
Verhalend ontwerpen verhalend ontwerpen
Filosoferen met kinderen filosoferen met kinderen
Tijdschriftarchieven tijdschriftarchieven
Educatieve centra educatieve centra
Educatieve projecten educatieve projecten

 

Onderwijsland is ruim voorzien van broedplaatsen voor speels en onderzoekend leren. Zowel vakgebieden als vakoverstijgend onderwijs leveren veel ideeën en activiteiten waarmee sol uit de voeten kan. Vakoverstijgend gezien gaat het vooral om onderwijsbenaderingen uit het samenwerkingsverband SOVO, dat gericht is op vernieuwingsonderwijs.

 

Dwars door vakgebieden en vernieuwingsonderwijs heen, zijn twee invalshoeken mogelijk die voor sol van grote waarde zijn, namelijk verhalend ontwerpen en filosoferen met kinderen. Vooral als je als leraar met de klas wilt toegroeien naar een onderzoeks-gemeenschap dan vormen die invalshoeken een belangrijke inspiratiebron. Er kunnen, innovatief gezien, klein-maar-fijne stappen mee gezet worden op weg naar het beoogde doel.

 

Bepaalde tijdschriften zoals Mensenkinderen stijgen uit boven het niveau van informatiebron. Met name hun digitale archieven met zoekfunctie vormen broedplaatsen voor sol.

 

 

Educatieve centra zoals NEMO en projecten met educatieve waarde zoals de projecten van TOEVAL GEZOCHT, vormen voor solaanhangers schatkamers waaruit vaak verrassende ideeën tevoorschijn komen.