Minomeetkunde

 Terug naar wiskunde en rekenen-wiskunde en Circus Sol Gala

 

TYPERING PROJECT
doelgroep ob mb bb vo hbo
5,6 7,8 (ob) pabo
type leerling langzaam gemiddeld vlot intelligent begaafd
+ + + + +
verrijkings-mogelijkheden breed diep ruim
+ + +

   Minomeetkunde

 

Omschrijving:
Het vierkant en de kubus vormen de bouwstenen voor een bijzonder soort wiskunde: minomeetkunde. Binnen die meetkunde worden eenheidsvierkanten samengevoegd tot vlakke figuren en eenheidskubussen samengevoegd tot ruimtelijke figuren. Daarmee kan gespeeld en gepuzzeld worden. Spel en puzzel kunnen zich op natuurlijke wijze ontwikkelen tot onderzoek.

 

Projectmogelijkheden:

  • Onderzoek van vlakke figuren, met name tetromino’s en pentomino’s.
  • Onderzoek van ruimtelijke figuren, met name tetrokubo’s en pentokubo’s.
  • Minomeetkunde, toegespitst op lengte, oppervlakte en inhoud en de relatie tussen deze drie grootheden.
  • Probleemoplossen in puzzelsfeer.
  • Minomeetkunde als schoolproject (zie de eerste bron)

 

Betrokken vakgebieden:
Rekenen-wiskunde, techniek, beeldend onderwijs, ICT.

 

Link naar bronnen (materiaal, achtergrondinformatie):