Boeken

Terug naar bronnen  

Algemeen

 1. Aalsvoort, G. M. van der (red.) (2011). Van spelen tot serious gaming. Spel en spelen in de pedagogische beroepspraktijk. Leuven/Den Haag, Acco.
 2. Battus (2002). Opperlans! Taal- & letterkunde. Amsterdam, Querido.
  Noot: Battus (schuilnaam van Hugo Brandt Corstius) is de grootmeester van speels en creatief onderzoek met Opperlans! als meesterstuk.
 3. Botermans, Jack, Nicolette Visser & Tony Burrett (1991). Timpen, hinkelen & pierebollen. Spelen in de Lage Landen. Amsterdam, van Holkema & Warendorf.
 4. Caillois, Roger (1962). Man, play and games. London, Thames and Hudson.
 5. Groof, Jetje de, Vincent Donche & Peter van Petegem (2012). Onderzoekend leren stimuleren: effecten, maatregelen en principes. Leuven/Den Haag, Acco.
 6. Heinsman, Edda (2013). Zoek het uit! Het klokhuisboek over onderzoek. Moon: Amsterdam.
 7. Huizinga, J. (1940). Homo Ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur (tweede herziene druk). Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon.
  Noot: Het mensbeeld van de Homo Ludens ligt aan de basis van speels en onderzoekend leren.
 8. Janssen-Vos, Frea (2004). Spel en ontwikkeling. Koninklijke van Gorcum: Assen.
 9. Janssen-Vos, Frea (2008). Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw. Van Gorcum: Assen.
 10. Kamphorst, Teus & Willem van Toorn (1978). … en een tijd om te spelen. Amsterdam, Grafisch Nederland.
  Noot: Jaarboek van Grafisch Nederland. Thema: de spelende mens. Een ludiek kijkboek met teksten, over de  plaats van het spel in de samenleving en de vraag in hoeverre onze samenleving nog ruimte laat aan speelsheid.
 11. Koning de, Lorien (2013). Vakken en vorming in onderzoek. Ontwikkelingsgericht onderwijs in de bovenbouw. Koninklijke van Gorcum: Assen.
 12. McGonigal, Jane (2012). Beter dan echt. Hoe games ons gelukkiger, slimmer en socialer maken. Amsterdam, Maven Publishing.
  Noot: youtube.
 13. Oers, Bert van (2009). Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw van de basisschool. Alkmaar/’s-Hertogenbosch, De Activiteit.
  Noot: Hoe ziet het onderzoeksgeoriënteerde curriculum in de bovenbouw van Ontwikkelingsgericht Onderwijs er uit? Bert van Oers schetst in deze herziene uitgave een theoretisch kader waarin hij helder uiteenzet hoe onderzoekend leren en de daarbij horende planning, observatie en registratie van het ontwikkelingsgerichte bovenbouwonderwijs ingericht kan worden. Een theoretische verkenning met het oog op de praktijk. Te verkrijgen via de website van de Academie: ogo-academie
 14. Peeters, Marieke, Winnie Meijer & Roald Verhoeff (red.) (2012). Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Angst, Grafeen en Denkbeelden over het begin. Nijmegen, Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen.
 15. Peeters, Marieke, Winnie Meijer & Roald Verhoeff (red.) (2013). Wetenschappelijke doorbraken de klas in!  DNA, Gedrag en Infecties onder de loep. Nijmegen, Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen.
 16. Sutton-Smith, Brian (2001). The Ambiguity of Play. London, HarvardUniversity Press.
 17. Veen, Wim (2009). Homo Zappiens. Opgroeien, leven en werken in een digitaal tijdperk. Amsterdam, Pearson Education Benelux.
  Noot: Homo Zappiens.
 18. Vos, Erik, Peter Dekkers & Ellen Reehorst (2003). Verhalend ontwerpen. Groningen, Wolters-Noordhoff.

 

Wiskunde en rekenen-wiskunde

 1. Averbach, B. & O. Chein (2000). Problem Solving Through Recreational Mathematics . Dover Publications, inc.: Mineola, New York. Noot: Een boek voor de echte liefhebbers! Een reflectief doeboek met pittige problemen.
 2. Bishop,Alan J. (1991). Mathematical Enculturation, a cultural perspective on Mathematics Education. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht.
  Noot: Aanbevolen: Chapter 2: Environmental Activities and Mathematical Culture.
 3. Buys, Kees (2009). Telactiviteiten voor kleuters. Baarn, Bekadidact.
 4. Goffree, Fred (1992). Wiskunde & Didactiek 2. Wolters-Noordhoff: Groningen.
  Noot: Aanbevolen: Hoofdstuk 3: Tussen schijn en werkelijkheid – Probleemoplossen: rijke problemen, tekst en context.
 5. Goffree, Fred (2005). Kleuterwiskunde. Wolters-Noordhoff: Groningen.
  Noot: Aanbevolen: Hoofdstuk 4: Speelse denkactiviteiten.
 6. Gravemeijer, Koeno & Kraemer, Jean-Marie (1984). Met het oog op ruimte. Zwijsen: Tilburg. Onderwijskundige Brochuren Reeks.
  Noot: Een van de eerste publicaties waarbij Meetkunde beschouwd wordt als een manier van wereldoriëntatie, dus als kijken naar en denken over de wereld met een meetkundige bril op.
 7. Kolovou, A. (2011). Mathematical problem solving in primary school (proefschrift). Utrecht, Utrecht University.
 8. Onderwijsadviseurs SOM & DOBA (2010?). Spelend rekenen met peuters en kleuters. Drunen, Delubas.
 9. Polya, G. (1974). Heuristiek en wiskunde. Malmberg: Den Bosch (wiskundige paperbacks).
  Noot: Oorspronkelijke titel ‘How to solve it’ , Princeton University Press 1971.
 10. Pólya, G. (1990). HOW to solve it. Penguin Books: London.
  Noot: Voor het eerst gepubliceerd in 1945 door Princeton University Press. Voorzien van een inleidend hoofdstuk door Ian Stewart.
 11. TAL-team (2001). Kinderen leren rekenen. Wolters-Noordhoff: Groningen.
 12. TAL-team (2004). Jonge kinderen leren meten en meetkunde. Wolters-Noordhoff: Groningen.
 13. Verschaffel, L., E. de Corte, G. van Vaerenbergh, S. Lasure, H. Bogaerts & E. Ratinckx (1998). Leren oplossen van wiskundige contextproblemen in de bovenbouw van de basisschool. Leuven, Universitaire Pers.

 

Natuur en techniek

 1. Bleijerveld Kees & Marja van Graft (2002). Uit de Grabbelton. SLO: Enschede.
  Noot: Het gaat hierbij om een heruitgave van een selectie uit de Grabbelton, in vijf delen (didactiek, kleuterbouw, onderbouw, middenbouw, bovenbouw).
 2. Graft, Marja van & Pierre Kemmers (2007). Leren onderzoekend en ontwerpend leren bij Natuur & Techniek – basisdocument. Den Haag, Platform Bèta Techniek.
  Noot: Downloaden via slo.
 3. Graft, Marja van & Pierre Kemmers (2007). Leren onderzoekend en ontwerpend leren bij Natuur & Techniek – lesmateriaal. Den Haag, Platform Bèta Techniek.
  Noot: Downloaden via slo.
 4. Kemmers, Pierre, Martin Klein Tak & Marja van Graft (2007). Onderzoekend en ontwerpend leren bij Natuur en Techniek. Evalueren van brede ontwikkeling van leerlingen in open onderwijsvormen. Enschede, SLO.
  Noot: Downloaden via slo.
 5. Keulen, Hanno van & Juliette Walma van der Molen (redactie) (2009). Onderzoek naar wetenschap en techniek in het Nederlandse basisonderwijs. Den Haag, Platform Bèta Techniek.
 6. Keulen, Hanno van & Ida Oosterheert (2011). Wetenschap en techniek op de basisschool. Groningen/Houten, Noordhoff Uitgevers.
 7. Ruis, Paul, Ed van den Berg, Frank Sengers & René Onclin (red.) (2010). Stuiteren en spiegelen. Wetenschap en techniek op pabo’s en basisscholen. Amsterdam, Expertisecentrum Wetenschap en Techniek.
 8. Slangen, Lou (2008). Techniek: Leren door doen. Baarn, HBuitgevers.
 9. Valkenier, Harry (2008). Werken met techniek. Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff.
 10. Vos, Erik & Ellen Reehorst (2006). Techniek voor zachte mensen. Bureau voor Educatief Ontwerpen: Gouda.
  Noot: Het boek is te downloaden via educatief-ontwerpen (nieuws).