wiskunde en rekenen-wiskunde

 Vier projecten

 

 • Rekenen en redeneren.  Een serie van 8 logische getallenpuzzels vormt de kern waaromheen zich
     veRekenen en Redenerenrschillende deelprojecten kunnen ontwikkelen. Kernactiviteiten zijn in eerste instantie: oriënteren,
     oplossen, ontwerpen en onderzoeken. Daarna is het mogelijk om de puzzels te introduceren bij
     andere leerlingen/studenten en die daarbij te begeleiden.

 

 • Onderzoek van deelbaarheid. Bij spellen zoals 24-game, Canadees Vermenigvuldigen, Landjepik eProduct gerichtn
     Juniper Green, spelen delers van getallen een belangrijke rol. Bij het derde en vierde spel duiken ook
     priemgetallen op. Vanuit deze vier spellen kan onderzoek naar deelbaarheid een systematisch karakter
     krijgen.

 

 • Logische doolhoven. Logische doolhoven bevatten aanwijzingen die via redeneren leiden naar de uitganLogische doolhoveng
     van de doolhof. Het redeneren heeft altijd een ruimtelijk aspect. Soms speelt rekenen een rol. Logische
     doolhoven kunnen als werkblad gepresenteerd worden, via een maquette driedimensionaal worden
     vormgegeven of uitgezet worden als echte doolhof. Bij de laatste variant is de (gezamenlijke) spelbeleving
     heel bijzonder.

 

 • Minomeetkunde. Het vierkant en de kubus vormen de bouwstenen voor een bijzonder soort wiskMinomeetkundeunde:
     minomeetkunde. Binnen die meetkunde worden eenheidsvierkanten samengevoegd tot vlakke figuren
     en eenheidskubussen samengevoegd tot ruimtelijke figuren. Daarmee kan gespeeld en gepuzzeld
     worden. Spel en puzzel kunnen zich op natuurlijke wijze ontwikkelen tot onderzoek.