Onderzoek van wetenschappers

Eric van den Boom

Eric van den Boom

 

 

   Projecten die interessant zijn voor het funderend onderwijs

 

WKRU logo

Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) is in 2009 opgericht om vanuit de universiteit wetenschap over de volle breedte, van alfa, bèta naar gamma, toegankelijk te maken voor het basisonderwijs en daarmee voor een breed publiek.

Een paradepaardje is het project Wetenschappelijke doorbraken de klas in!, dat tot nu toe twee publicaties heeft opgeleverd. Via de afbeeldingen van de betreffende boeken hieronder komt men bij een beschrijving van de inhoud terecht.

 

cover - Angst, Grafeen en Denkbeelden over het begin

Cover-Wetenschappelijke doorbraken de klas in! DNA, Gedrag en In

 

Peeters, Marieke, Winnie Meijer & Roald Verhoeff (red.) (2012). Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Angst, Grafeen en Denkbeelden over het begin. Nijmegen, Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen.

Peeters, Marieke, Winnie Meijer & Roald Verhoeff (red.)(2013). Wetenschappelijke doorbraken de klas in! DNA, Gedrag en Infecties onder de loep. Nijmegen, Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen.

   

De wereld leert door

 

In De Wereld Leert Door (DWLD) kwam van januari tot eind maart 2013 elke werkdag een wetenschapper aan het woord over zijn of haar onderzoek.

 

 

   Literatuur

Vakoverstijgende literatuur

 • Beishuizen, J.J. (2004) De vrolijke wetenschap. Over communities of learners als kweekplaats voor kenniswerkers.
     Vrije Universiteit: Amsterdam (oratie).
 • Bruggink, Marjon & Frits Harinck (2012). De onderzoekende houding van leraren: wat wordt daaronder verstaan?
     Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(3), 46-53. Noot: Te downloaden via Windesheim Research Publications.
 • Groof, Jetje de, Vincent Donche & Peter van Petegem (2012). Onderzoekend leren stimuleren: effecten, maatregelen en
     principes. Leuven/Den Haag, Acco.
 • Huizinga, J. (1940). Homo Ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur (tweede herziene druk).
     Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon.
 • Oers, Bert van (2005). Carnaval in de kennisfabriek. Academie voor ontwikkelingsgericht onderwijs: St. Maarten
     (oratie). Noot: Te downloaden van de website van Bert van Oers.

    

Literatuur vanuit wiskunde en rekenen-wiskunde

 • Kolovou, A. (2011). Mathematical problem solving in primary school (proefschrift). Utrecht, Utrecht University.
 • Heuvel-Panhuizen, Marja van den, Angeliki Kolovou & Alexander Robitzsch (2013). Primary school students’ strategies
     in early algebra problem solving supported by an online game. In: Educational studies in mathematics, vol.84(3).
     Te downloaden via Freudenthal Instituut.
 • Menne, J. J. M. (2001). Met sprongen vooruit. Een productief oefenprogramma voor zwakke rekenaars in het
     getallengebied tot 100 – een onderwijsexperiment
  . Utrecht, Freudenthal Instituut.
 • Verschaffel, L., E. de Corte, G. van Vaerenbergh, S. Lasure, H. Bogaerts & E. Ratinckx (1998). Leren oplossen van
     wiskundige contextproblemen in de bovenbouw van de basisschool
  . Leuven, Universitaire Pers.

    

Literatuur vanuit natuur en techniek

 • Berg E. van den (2010). Natuurwetenschap en techniek in het basisonderwijs (openbare les). Amsterdam, HvA
     Publicaties.
 • Keulen, Hanno van & Juliette Walma van der Molen (redactie) (2009). Onderzoek naar wetenschap en techniek in het
     Nederlandse basisonderwijs
  . Den Haag, Platform Bèta Techniek.
 • Keulen, Hanno van (2009). Drijven en zinken. Wetenschap en techniek in het primair onderwijs (openbare les).
     Limburg, Fontys Hogescholen.