wiskunde en beeldend onderwijs

 Vier projecten

 

Magische figuren


Magische figuren
: Bij magische figuren zorgen vorm en getal voor een betoverend (magisch) samenspel. Om daarin door te dringen, moet men onderzoeksmatig te werk gaan. Daarbij vind toespitsing plaats op constructie, vormonderzoek en getallenpuzzels.

 

 Lijnenspel

Lijnenspel: Bij Lijnenspel is het spel met lijnen en lijnfiguren minder zwaarbeladen dan bij het project Magische figuren. Het gaat vooral om experimenteren met vormen. Bij Magische figuren staat het lijnenspel in dienst van de magie die vorm en getal samen opwekken.

 

 

Grammathematica

Grammathematica: De mozaïekspellen Tangram en Hexagram vormen samen een rijk onderzoeksgebied. Vanuit rekenen-wiskunde gezien vullen ze elkaar perfect aan omdat twee bekende en onafscheidelijke tekendriehoeken de basiselementen vormen van de spellen. Wat Tangram betreft, gaat het daarbij om de gelijkbenige, rechthoekige driehoek met hoeken van 45°, terwijl Hexagram gebaseerd is op de rechthoekige driehoek met hoeken van 60° en 30°.

 

Japanse Tempelwiskunde
Japanse Tempelwiskunde
: Een Sangaku is een wiskundetablet, opgehangen onder het dak van een Japanse tempel (Shinto en Boedistisch). Kunst en wetenschap komen erin samen. De Sangaku-traditie stamt uit de 17e en 18e eeuw toen Japan bijna volledig geïsoleerd was van de Westerse wereld.