Logische doolhoven

 Terug naar wiskunde en rekenen-wiskunde en Circus Sol Gala

 

TYPERING PROJECT
doelgroep ob mb bb vo hbo
(2)3 4,5,6 7,8 ob pabo
type leerling langzaam gemiddeld vlot intelligent begaafd
+ + + + +
verrijkings-mogelijkheden breed diep ruim
+ + +

  Logische doolhoven

 

Omschrijving:
Logische doolhoven bevatten aanwijzingen die via redeneren leiden naar de uitgang van de doolhof. Het redeneren heeft altijd een ruimtelijk aspect. Soms speelt rekenen een rol. Logische doolhoven kunnen als werkblad gepresenteerd worden, via een maquette driedimensionaal worden vormgegeven of uitgezet worden als echte doolhof. Bij de laatste variant is de (gezamenlijke) spelbeleving heel bijzonder.

Projectmogelijkheden (van gesloten tot open):

 • Een voorbeeld van een gesloten project: een map met allerlei logische doolhoven op papier, die ingezet kan worden als
     leerlingen ‘klaar’ zijn (verrijking op het niveau van de methode).
 • Logische doolhoven als onderdeel van een circuit met allerlei denkdoe- en doedenk-activiteiten.
 • Logische doolhoven vormgeven als maquette of als echte doolhof. Hierbij kan sprake zijn van nabouwen, een bestaand
     doolhofidee vormgeven en construeren en tenslotte: ontwerpen, construeren, uitproberen en verbeteren van een
     doolhof, inclusief het idee.

Betrokken vakgebieden:
Rekenen-wiskunde, beeldend onderwijs, natuur-techniek, ICT. Zelfs Geschiedenis kan erbij betrokken worden.

Link naar bronnen (materiaal, achtergrondinformatie):

 • Circus SOL Gala (onderdeel 3.1 t/m 3.4).
 • Logische doolhoven voor jongere kinderen (worddocument).
 • Getallendoolhoven (worddocument).
 • De site van Robert Abbott over ‘logic mazes’ (zie ook zijn pagina met links!).
 • De site van Andrea Gilbert.
 • Een doolhofspel van Rekenweb.
 • Abbott, Robert (1993). Geen doolhoven voor domoren. Bloemendaal, Aramith Uitgevers.
 • Van Besouw, Jan Willem (1997). Doolhofspelletjes voor de jeugd. De Bilt, Cantecleer.
 • Küstenmacher, Marion & Werner (2001). Labyrinten. Een ontdekkingsreis door de wereld van labyrinten en doolhoven.
     Katwijk: Panta Rhei.