Criteria voor kwaliteit

Terug naar professionele kwaliteit  

Deze pagina leidt naar criteria voor professionele kwaliteit, vanuit verschillende invalshoeken.

 

Leraar 24

Leraar24

Onderwijscoöperatie sbl-competenties
Vlaams vlaams beroepsprofiel
CPS

cps-competenties

NVAO dublindescriptoren
Randy G competenties voor
een digitaal tijdperk

 

De site van leraar24 biedt een heldere inleiding als het gaat om standaarden zoals de sbl-competenties.

 

 

In lijn daarmee zijn de competenties van het Vlaams beroepsprofiel en de vijf rollen van de leraar, zoals geformuleerd vanuit het CPS.

 

 

Het kwalificatieraamwerk hoger onderwijs, afgestemd op de zogenaamde Dublindescriptoren, bevat een overkoepelend pakket niveaurichtlijnen voor alle sectoren van het hoger onderwijs, terug te vinden op de site van de NVAO.

Wim Veen, emeritus hoogleraar Educatie & Technologie aan de TU Delft , neemt de gevestigde kaders op de schop met zijn competenties voor een digitaal tijdperk. Zie ook Competent City 2011 op youtube.