Vakgebieden

Terug naar broedplaatsen   

Vakgebieden

Bij het onderdeel vakgebieden gaat het om voorbeelden uit onderwijsland van methoden, projecten en speelse activiteiten waaronder spel. Via de vakken en de afbeeldingen in de tabel hieronder komen ze in beeld.
Door en voor
De voorbeelden zijn op hbo-niveau (pabo) en/of op schoolniveau. Een mooi exemplaar waarbij beide niveaus gekoppeld voorkomen, is te vinden bij Geschiedenis met de activiteit ‘Door en Voor’. Die activiteit is bovendien geschikt voor meerdere vakgebieden, zoals Aardrijkskunde en Natuur-techniek. Ook daar duikt ‘Door en Voor’ op.

 

vakgebieden vakspecifiek verbinding met
andere vakken
toepasbaar bij
meerdere vakken
nederlands Expertisecentrum Nederlands  Samenonderzoeken DSC02258_00
engels   Engels met raaf DSC02258_00
rekenen-
wiskunde
Rekenen met Sesamstraat 

Hoepels hout Engels met raaf

Rondje rekenliedjes 1

 
natuur-
techniek
Bronnen

Samenonderzoeken

Allemaal beestjes 34

Door en voor
geschiedenis Spelletjesplein   Door en voor
aardrijkskunde Aardrijkskunde Geven   Door en voor
muziek Muzikaalherz.vp11a* Rondje rekenliedjes 1  
drama Cultuurplein Engels met raaf  
beeldend
onderwijs
Laat maar zien! Allemaal beestjes 34  
bewegings-
onderwijs
Naschools sportaanbod Hoepels hout