Van aanzicht tot inzicht

Terug naar bouwen en slopen en Circus Sol Gala  

 

TYPERING PROJECT
doelgroep ob mb bb vo hbo
(2),3 4,5,6 7,8 ob pabo
type leerling langzaam gemiddeld vlot intelligent begaafd
+ + + + +
verrijkings-mogelijkheden breed diep ruim
+ + +

  Van aanzicht tot inzicht

 

Omschrijving:
Driedimensionale en tweedimensionale aspecten van bouwwerken worden spelenderwijs aan elkaar gekoppeld. Daarvoor zijn zowel digitaal als analoog veel activiteiten beschikbaar van hoge kwaliteit. Plattegronden en bouwtekeningen kunnen toegevoegd worden. Het centrale begrip is ‘schematiseren’. Aanzichten spelen daarbij een belangrijke rol.

 

Projectmogelijkheden:

 • Schematiseringsproject voor jonge kinderen.
 • Een spelletjesproject rond aanzichten.
 • Activiteiten rond aanzichten als onderdeel van een spelcircuit.
 • Activiteiten rond aanzichten als onderdeel van een project rond ‘bouwen en slopen’.

 

Betrokken vakgebieden:
Rekenen-wiskunde, natuur-techniek.

 

Link naar bronnen (materiaal, achtergrondinformatie): 

 • Circus SOL Gala (11.1 t/m 11.4).
 • Jongleren met bouwsels (worddocument).
 • Het onderdeel Torenstad in de Spelhoek van het Rekenweb.
 • Notten, Cathe & Leo Prinsen (2011). Torenstad. Volgens Bartjens, 30(3), 12-13.
 • Wijers, Monica, Vincent Jonker & Frans van Galen (2011). Bouwen met blokken .Volgens Bartjens, 30(5), 12-13.
 • Van den Brink, Jan (2003). Bouwen op de computer. Willem Bartjens, 23(2).
 • Van den Brink, J. & P. Boon (2003). De computer als blokkendoos. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Spiegel, Hartmut & Spiegel, Jule (2003). PotzKlotz – Ein raumgeometrisches Spiel.  Grundschulzeitschrift, 163 , 50-55.
     Downloaden via potzklotz.de (Potzklotz im Mathematikunterricht).
 • Götze, Daniela & Spiegel, Hartmut (2006). PotzKlotz. Grundschule Mathematik, heft 10, 16-19. Downloaden via
     potzklotz.de (Potzklotz im Mathematikunterricht).

    Schematiseren:

 • Oers van, Ester (2006). Aan de basis van schematiseren. Zone, 5(2), 4-7.
 • Poland, Mariëlle (2007). Een klas vol bruggenbouwers. Zone, 6(2), 16-17.
 • Westerlaken, Willeke (2011). “Anders zouden we natte voeten hebben!” Schematiseren in een groep 1-2. Zone, 10(1),
     16-18.

    Opmerking bij de Zone-artikelen: de artikelen zijn te downloaden uit het (digitale) archief van het tijdschrift Zone als men
    beschikt over inloggegevens. Zie www.tijdschriftzone.nl.

 • Oers van, A.C.M. (2004). Verschillen in het begeleiden van schematiseren in de Basisontwikkeling. Doctoraalscriptie.
     Te downloaden via http://www.ogo-academie.nl/over-ogo/verder-lezen .
 • Van der Vlist, Jacqueline (2004). Van bouwwerk tot tekening en vice versa. Willem Bartjens 23(4), 28-29.
 • Van den Brink, Jan (2001). Maquettes van een schoolwijk. Willem Bartjens, 21(2), 28-32 (Het artikel ontbreekt in het
     archief van Volgens Bartjens).