Talentenkracht

Terug naar wiskunde en natuur-techniek  en Circus Sol Gala  

 

TYPERING PROJECT
doelgroep ob mb bb vo hbo
1,2,3 4,5,6 pabo
type leerling langzaam gemiddeld vlot intelligent begaafd
+ + + + +
verrijkings-mogelijkheden breed diep ruim
+ +

 Talentenkracht

 

 

 

 

 

Omschrijving (introductietekst van de site van Talentenkracht):
Wie goed kijkt naar peuters en kleuters, ziet verbazingwekkende talenten. Ze blijken een kei in logisch denken, het herkennen van patronen, het vinden van hun weg, de constructie van bouwwerken… Maar vooral: ze sprankelen in hun verwondering om en nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Hoe kunnen we deze talenten bij ieder kind zo goed mogelijk in beeld brengen, behouden en ontwikkelen? Daarover gaat het onderzoeksprogramma TalentenKracht.

 

Projectmogelijkheden:

  • Project met een selectie van Talentenkracht-activiteiten gericht op één of twee kinderen.
  • Project waarbij activiteiten in de sfeer van Talentenkracht geschikt worden gemaakt voor interactief gebruik in en met de
       hele klas. De klas wordt dan een denkmachine. Zie de derde bronverwijzing.  

 

Betrokken vakgebieden:
rekenen-wiskunde, natuur-techniek.

 

Link naar bronnen (materiaal, achtergrondinformatie):