Bouwen en slopen

Terug naar wiskunde en natuur-techniek en Circus Sol Gala 

 

TYPERING PROJECT
doelgroep ob mb bb vo hbo
1,2,3 4,5,6 7,8 ob pabo
type leerling langzaam gemiddeld vlot intelligent begaafd
+ + + + +
verrijkings-mogelijkheden breed diep ruim
+ + +

  Bouwen en slopen

 

Omschrijving:
‘Bouwen en slopen’ is een groot en ruig onderzoeksgebied waarin je makkelijk kunt verdwalen. Het is niet moeilijk om de activiteiten een aantrekkelijk doedenk-karakter te geven en probleemgericht te maken. Een spelcircuit is danook redelijk snel in elkaar geflanst. Maar lijn brengen in de activiteiten leidt pas echt tot zinvolle projecten. Er zijn drie deelthema’s: Plankenkoorts, Bolbouwsels en Blikvangers en Van aanzicht tot inzicht. Bij het eerste en tweede project is er al enige samenhang vanwege het materiaal. Bij het derde project zorgt het begrip ‘aanzicht’ voor de mogelijkheid om inhoudelijk lijn aan te brengen in de activiteiten.

Projectmogelijkheden:

  • Plankenkoorts.
  • Bolbouwsels en Blikvangers.
  • Van aanzicht tot inzicht.
  • Knikkerbanen.
  • Constructie-activiteiten voor jongere kinderen

Betrokken vakgebieden:
Rekenen-wiskunde, natuur-techniek, beeldend onderwijs.

Link naar bronnen (materiaal, achtergrondinformatie):