Wetenschappelijke doorbraken de klas in!

 Terug naar vakoverstijgend  

 

TYPERING PROJECT
doelgroep ob mb bb vo hbo
4,5,6 7,8 ob pabo
type leerling langzaam gemiddeld vlot intelligent begaafd
+ + + + +
verrijkings-mogelijkheden breed diep ruim
+ + +

  Wetenschappelijke doorbraken de klas in!

Omschrijving:
De strijdkreet ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’ staat voor activiteiten waarbij onderzoekers de kans krijgen om samen met basisscholen en pabo-studenten hun onderzoek te vertalen naar activiteiten in het basisonderwijs. Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) is hierbij de spin in het web.  Een zevenstappenplan dat onderdeel uitmaakt van het concept ‘Onderzoekend en Ontwerpend leren’ (OOL), speelt vanuit de didactiek  een belangrijke rol.

 

Projectmogelijkheden:

  • Een beproefd en beschreven onderwerp vertalen naar de eigen situatie. Het gaat om onderwerpen die voortkomen uit
       de thema’s van het bijbehorende wetenschappelijk onderzoek. Tot nu toe (maart 2013) betreft het de volgende
       thema’s: Angst, Grafeen, Denkbeelden over het begin, DNA, Gedrag en Infecties.
  • Een eigen onderwerp vormgeven en uitvoeren vanuit de opvattingen over wetenschappelijke kennis en onderzoekend
       leren van het WKRU.
  • Aanhaken bij activiteiten van het wetenschapsknooppunt in de eigen regio.

 

Betrokken vakgebieden:
Het gaat om onderwerpen die afkomstig zijn uit wetenschappelijk onderzoek over de volle breedte, van alfa, bèta naar gamma.

 

Link naar bronnen (materiaal, achtergrondinformatie):