Grammathematica

 Terug naar wiskunde en beeldend onderwijs en Circus Sol Gala  

 

TYPERING PROJECT
doelgroep ob mb bb vo hbo
3 4,5,6 7,8 ob pabo
type leerling langzaam gemiddeld vlot intelligent begaafd
+ + + + +
verrijkings-mogelijkheden breed diep ruim
+ + +

  Grammathematica 1

 

Omschrijving:
De mozaïekspellen Tangram en Hexagram vormen samen een rijk onderzoeksgebied. Vanuit rekenen-wiskunde gezien vullen ze elkaar perfect aan omdat twee bekende en onafscheidelijke tekendriehoeken de basiselementen vormen van de spellen. Wat Tangram betreft, gaat het daarbij om de gelijkbenige, rechthoekige driehoek met hoeken van 45°, terwijl Hexagram gebaseerd is op de rechthoekige driehoek met hoeken van 60° en 30°.

Projectmogelijkheden:

  • Construeren van puzzelstukken.
  • Ontwerpen van figuren.
  • Samenstellen en omvormen.
  • Symmetrie en gelijkvormigheid.

 

 Betrokken vakgebieden:

  • Beeldend onderwijs, rekenen-wiskunde, Techniek, ICT.

 

 Link naar bronnen (materiaal, achtergrondinformatie):