Gerichtheid

Naar de toptwintig   

Van productgericht via probleemgericht naar onderzoekgericht

  • Productgericht:      accent op memoriseren van elementaire rekenvaardigheden.
  • Probleemgericht:    accent op strategiegebruik en probleemoplossen.
  • Onderzoekgericht:  accent op nieuwsgierigheid die leidt tot vragen, tot een planmatige aanpak en tot nieuwe vragen.

 

Productgericht
Spellen en speelse activiteiten die productgericht zijn.

 

Vooral productgericht
Spellen en speelse activiteiten die vooral productgericht zijn maar waarbij probleemgerichtheid wel enige speelruimte krijgt.

 

Vooral probleemgericht
Spellen en speelse activiteiten die vooral probleemgericht zijn maar die ook aan productgerichtheid enige ruimte bieden.

 

Probleemgericht
Spellen en speelse activiteiten die probleemgericht zijn.

 

 

Piekerkring
Spellen en speelse activiteiten waarbij probleemgerichtheid en productgerichtheid samen nadrukkelijk aanwezig zijn.

 

Onderzoekgericht
Spellen en speelse activiteiten die extra ruimte bieden om onderzoekgericht te werk te gaan. In principe komen alle categorieën daarvoor in aanmerking. Maar de voorafgaande categorie biedt de meeste mogelijkheden.