Spel: 21 – 40

Naar de toptwintig                                                                                                                                  Naar 41 – 60

gerichtheid spel: 21 – 40 getalgebied groep
 Vooral probleemgericht Yummy 10 3 – 4
 Vooral probleemgericht Summathum 100 vanaf 5
 Onderzoekgericht Juniper Green 100 vanaf 5
 Onderzoekgericht Een rijtje van 100 100 vanaf 5
 probleemgericht en productgericht Fubuki 20, 100 3 – 8
 Vooral productgericht 24-spel 20, 100 vanaf 3
 probleemgericht en productgericht Wedden dat het meer wordt? 20 vanaf 4
 Vooral probleemgericht Raad mijn getal 20, 100, 1000 3 – 6
 Vooral productgericht Banken, maar dan anders 1000 vanaf 5
 Vooral productgericht De Zevensprong 10 3 – 4
Vooral productgericht De Flippo Getallenmachine 20, 100 3 – 6
 Vooral productgericht Vriendjes 10 3 – 4
probleemgericht en productgericht ZaLogo 20, 100 vanaf 3/4
 Vooral productgericht Boeven vangen 20 2 – 4
 Vooral productgericht Boeven vangen (12) 10 1 – 2
 probleemgericht en productgericht Schrapselsom 10 3 – 6
 Vooral productgericht Straatje leggen 100 3 – 4
 Vooral productgericht Kommastraatje ® vanaf 5
 Onderzoekgericht Hexerij 20, 100 vanaf 3
 Vooral probleemgericht Geheim getal 1000 vanaf 5