Bewegingsonderwijs

Terug naar vakgebieden  

 

Naschools sportaanbod

In het kader van Naschools sportaanbod heeft  de SLO in samenwerking met Sportservice Zwolle en Hogeschool Windesheim de activiteiten Ball-skills en Volleysmashspel ontwikkeld. Gebruik de afbeelding om de bijbehorende publicatie, inclusief werkbladen, te downloaden.

 

 

Boulen

Ball-skills is een naschools-sportstimuleringsproduct voor jonge kinderen (leeftijd 5-8 jaar). Het zijn tien bewegingsactiviteiten die verwijzen naar verschillende sporten en die gericht zijn op het aanleren van ‘basistechnieken’.

De afbeelding hiernaast geeft een beeld van de activiteit 06: Boelen. Door de opzet van de activiteiten wordt vanuit een veilige beginsituatie het experimenteren met spelstrategieën bevorderd.

 

 Hoepelspel in drievoud

 

De Hoepelrun

Hoepelrun

Korte omschrijving van de activiteit: De kinderen proberen een hoepel rond te laten tollen en ‘op te vangen’ voordat het ding plat op de grond ligt. Als dat lukt, wordt er een activiteit aan gekoppeld waarbij om een pyloon gerend moet worden.  Samengevat: tolbeweging opstarten – om de pyloon rennen – hoepel opvangen – afstand vergroten – nieuwe poging. De activiteit maakt deel uit van de Grote Rekendag 2013.
Beschrijving en werkblad zijn te vinden bij  Circus SOL Gala (onderdeel 15.2).

   

 Het werpspel met de drie hoepels

Vakgebieden

Korte omschrijving van de activiteit: De spelers leggen met drie hoepels een figuur op de grond zoals weergegeven in de afbeelding hiernaast. Daarna proberen ze pittenzakjes of andere werpattributen van afstand in de figuur te laten neerploffen. Tenslotte moeten ze achterhalen hoeveel punten een worp heeft opgeleverd. Dat vereist nogal wat hoofdbrekens. De activiteit maakt deel uit van de Grote Rekendag 2013.
Beschrijving en scoreformulier zijn te downloaden via de afbeelding.

   

De survivaltocht met hoepels

Hoepel hout 2

Hoepel hout 2

Hoepel hout 2

Korte omschrijving van de activiteit: De hoepels fungeren als vlotten. Een groepje moet aan de overkant van het water zien te komen zonder natte voeten te halen. Een vlot kan maar één speler dragen en er zijn minder vlotten dan spelers.
De beschrijving is te downloaden via de middelste hoepel.