vakoverstijgend

Drie projecten

 

Plastic soep

Plastic soep: ‘Plastic soep’ is de benaming voor de enorme eilanden met plastic troep die in oceanen drijven. Het thema leent zich voor ‘actieonderzoek’ zoals uitgevoerd op CBS De Regenboog. Dat project zet aan tot het in kaart brengen van de situatie, tot het doordenken van het probleem en de mogelijke oplossingen en tot actie.

 

 

Flip je onderwijs!

Flip je onderwijs!: Maak gebruik van digitale mogelijkheden om je onderwijs te kantelen en meer ruimte te creëren voor speels en onderzoekend leren. Informatievoorziening kantelt voor een deel de klas uit. De bijbehorende informatie komt ter beschikking via internet en kan geconsumeerd worden op eigen tijd en plaats.

 

 

Wetenschappelijke doorbraken de klas in

Wetenschappelijke doorbraken de klas in!: De strijdkreet ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’ staat voor activiteiten waarbij onderzoekers de kans krijgen om samen met basisscholen en pabo-studenten hun onderzoek te vertalen naar activiteiten in het basisonderwijs. Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) is hierbij de spin in het web.  Een zevenstappenplan dat onderdeel uitmaakt van het concept ‘Onderzoekend en Ontwerpend leren’ (OOL), speelt vanuit de didactiek  een belangrijke rol.