Tijdvangers

Terug naar rekenen-wiskunde in beweging en Circus Sol Gala 

 

TYPERING PROJECT
doelgroep ob mb bb vo hbo
1,2,3 4,5,6 7,8 ob pabo
type leerling langzaam gemiddeld vlot intelligent begaafd
+ + + + +
verrijkings-mogelijkheden breed diep ruim
+ + +

Tijdvangers 13

 

 

 

 

 

 

Omschrijving:
Tijdvangers zijn apparaten waarmee tijd zichtbaar, hoorbaar, voelbaar en telbaar gemaakt kan worden. Tijd is daarmee te ‘vangen’. Dat vangen gebeurt met apparaten zoals slinger, klok, eierwekker, waterklok en zandloper. De een kan bijvoorbeeld goed seconden en minuten vangen en de ander concentreert zich vooral op hele, halve en kwart uren. Vooral de seconde en de minuut blijken zich makkelijk te laten vangen. Tijdvangen wordt pas echt leuk als het gebeurt met een tijdvanger die je zelf hebt gemaakt. Daar komt Techniek aan te pas.

 

Projectmogelijkheden:

  • Het onderwerp ‘tijd’ biedt uitstekende mogelijkheden voor onderzoek met en van meetinstrumenten. Vanuit het begrip
       ‘tijdvanger’ is daarbij voor jongere kinderen een brede en aansprekende insteek mogelijk met het karakter van een
       verhalend ontwerp.

 

Betrokken vakgebieden:
Rekenen-wiskunde en natuur-techniek

 

Link naar bronnen (materiaal, achtergrondinformatie)