Tijdschriftarchieven

Terug naar broedplaatsen   

Digitale tijdschriftarchieven zijn niet alleen rijke bronnen maar ook broedplaatsen waaruit mooie ideeën en acties kunnen voortkomen. Gericht op pad gaan in zo’n archief verdient de voorkeur boven zomaar wat rondstruinen. Wel is het leuk om af en toe van het gebaande pad af te wijken. Digitochten zijn gebaseerd op deze gedachte.

 

Tijdschriften waarvan de archieven vrij zijn te raadplegen

 

mensenkinderenMensenkinderen is een tijdschrift voor en over het Jenaplanonderwijs. Voor het Jenaplanonderwijs, omdat het gelezen wordt door: alle Jenaplanscholen die lid zijn van de NJPV, studenten die opgeleid worden voor Jenaplanonderwijs, leraren die via een nascholingscursus het Jenaplandiploma willen verwerven en vele anderen die werkzaam zijn in en voor het Jenaplanonderwijs.
Mensenkinderen bevat opiniërende artikelen, artikelen over het Jenaplanconcept praktijkbeelden, columns en recensies. Thematische kernen en enkele themanummers gingen onder andere over: Jenaplan en ervaringsgericht onderwijs, kunstzinnige vorming, kinderen en poëzie, kwaliteitszorg. Jenaplan en samenleving, het werk van de inspectie kritisch beschouwd, voortgezet onderwijs, opleiden voor Jenaplanonderwijs, rekenen-wiskunde, de persoon van de leraar, wereldorientatie, de schoolkrant, Jenaplanschool – eliteschool of een school voor iedereen?

Pythagoras 2

 

 


Pythagoras
stelt zich ten doel jongeren kennis te laten maken met de leuke en uitdagende kanten van de wiskunde. Het tijdschrift richt zich tot leerlingen van vwo en havo en alle anderen die jong van geest zijn. Iedere liefhebber van wiskunde zou Pythagoras moeten lezen!

 

 

  

Tijdschriften waarvoor inlogcodes nodig zijn

 

3367VolgensBartjens

 

Volgens Bartjens is de combinatie van een tijdschrift en een website, vol met informatie en inspiratie voor reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Volgens Bartjens is bestemd voor basisschoolleerkrachten, pabostudenten, schoolbegeleiders, opleidingsdocenten, onderzoekers en verder voor iedereen die zich inzet voor nog beter reken-wiskundeonderwijs voor kinderen van 4 tot 14 jaar.

 

 

 

JSW

 


Jeugd in School en Wereld
(JSW)
is een onafhankelijk vakblad dat zich richt op leerkrachten in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en pabostudenten. Doel van het vakblad is aansluiten bij de innovatie van het onderwijs en die vertalen naar de praktijk van alledag.

 

 

 

Tijdschrift Zone
Zone, tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs, dankt haar naam aan de ‘zone van naaste ontwikkeling’, de kern van deze onderwijsbenadering. Zone wil zo’n naaste ontwikkeling zijn voor iedereen die meewerkt aan ontwikkelingsgericht onderwijs.

Het tijdschrift heeft ook een eigen website www.tijdschriftzone.nl die allerlei extra’s biedt. Veel praktijkmateriaal van leerkrachten, lesmaterialen en ervaringen, teksten van lezingen en onderzoeken. Ook bevat de site een handig archief van alle eerder gepubliceerde artikelen en biedt het een platform om in de rubriek ‘Publicaties’ onderzoeken en scripties te publiceren.