Rekenen en redeneren (project)

 Terug naar wiskunde en rekenen-wiskunde en Circus Sol Gala

 

Rekenen en Redeneren

TYPERING PROJECT
doelgroep ob mb bb vo hbo
3 4,5,6 7,8 ob pabo
type leerling langzaam gemiddeld vlot intelligent begaafd
+ + + + +
verrijkings-mogelijkheden breed diep ruim
+

 

Omschrijving:

Een serie van 8 logische getallenpuzzels vormt de kern waaromheen zich verschillende projecten kunnen ontwikkelen. Kernactiviteiten zijn in eerste instantie: oriënteren, oplossen, ontwerpen en onderzoeken. Daarna is het mogelijk om de puzzels te introduceren bij andere leerlingen/studenten en die daarbij te begeleiden. Spelinformatie is te achterhalen via Schrapselsom, Kamaji, Fubuki, Latijns Rekenpotje, ZaLogo, Wingdingen en Wiebertjes, Som-Som puzzels en Somsudoku.

 

Projectmogelijkheden:

 • Tutorproject: (aanstaande) leraar introduceert een puzzelsoort bij een groepje oudere leerlingen. Die groep
     introduceert de puzzelsoort bij de rest van de klas. Uitzaaiing naar andere klassen is mogelijk.
 • Leerlijnproject: De puzzels worden uitgezet bij jongere leerlingen (Kamaji, Schrapselsom, Fubuki, ZaLogo) en bij
     oudere leerlingen (Fubuki, ZaLogo, Latijns Rekenpotje, Som-Som puzzels, Wingdingen en Wiebertjes, Somsudoku)
     Daarbij wordt aangesloten bij of vooruitgelopen op de basisvaardigheden voor rekenen die centraal staan.
 • Speleonproject: Leerlingen en studenten sturen zelfgemaakte puzzels in naar speleon. Die worden op de site geplaatst
     en kunnen dan gedownload worden. Daarvoor kan een speciale pagina aangemaakt worden, bijvoorbeeld puzzelpagina.

 

Betrokken vakgebieden:
Rekenen-wiskunde, ICT.

 

Link naar bronnen (materiaal, achtergrondinformatie)

 • De spelhoek van het rekenweb bevat uitgebreide informatie over zeven van de acht puzzelsoorten.
 • Circus SOL Gala (onderdeel 1.1 en 1.2)
 • Bloemhof, Jantine, Leo Prinsen & Jan Willem van Slijpe (2011). Latijns Rekenpotje.  Volgens Bartjens, 30(4), 14-15.
 • Mekel, Annelies & Leo Prinsen (2011). Topsport op getallenvelden. Volgens Bartjens, 31(1), 14-16.