Publicaties van beperkte omvang

Terug naar bronnen  

Het gaat in deze categorie om: paper, oratie, essay, hoofdstuk, artikel, enz.

Algemeen

 1. Beishuizen, J.J. (2004) De vrolijke wetenschap. Over communities of learners als kweekplaats voor kenniswerkers . Vrije Universiteit: Amsterdam (oratie).
 2. Bruggink, Marjon & Frits Harinck (2012). De onderzoekende houding van leraren: wat wordt daaronder verstaan? Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(3), 46-53. Noot: De tekst kan gedownload worden van de website van Windesheim (onderzoeksthema: educatie).
 3. Oers, Bert van (2005). Carnaval in de kennisfabriek. Academie voor ontwikkelingsgericht onderwijs: St. Maarten (oratie).
  Noot: De tekst kan gedownload worden van de website van Bert van Oers.
 4. Oers, Bert van (2005). Rehabilitatie van de Homo Ludens. In: Dwarsdenken, essays over ontwikkelingsgericht onderwijs. Van Gorcum: Assen.
 5. Prinsen, Leo (2006). Leren vanuit een onderzoeksgemeenschap. Een zoektocht voor pabostudenten en pabo.

Rekenen-wiskunde

 1. Borghouts, Cecile & Jarise Kaskens (2006). Spelenderwijs leren rekenen. JSW (praktijk), 90(februari), 25-27.
 2. Buter, Arlette (2000/2001). Probleemgerichte oefenactiviteiten. Willem Bartjens: 20(1), 36-39.
 3. Buter, Arlette & Chantal van Rooijen (2005). Spel, taal en rekenen . Volgens Bartjens, 24(5), 10-12.
 4. Franke, Marianne (2001/2002). De veelzijdigheid van veelhoeken. Willem Bartjens, 21(2), 12-14.
 5. Gupta, Arvin (????). String Games. National Book Trust: New Delhi, India.
  Noot: Te downloaden als pdf-bestand via www.encyclopedoe.nl , zoektermen ‘touw, touwfiguren’.
 6. Heuvel-Panhuizen, M. van den & C. Bodin-Baarends (2004/2005). Alles of niets, probleemoplossen door goede rekenaars. Volgens Bartjens, 24(2), 12-14.
 7. Heuvel-Panhuizen, M. van den , & Kolovou, A. (2009). Een ICT-omgeving om het oplossen van puzzelachtige verhaaltjessommen te toetsen en te leren. Volgens Bartjens 28(3), 22-26.
 8. Keijzer, Ronald (2007). Beter probleemoplossend rekenen dan het ouderwetse cijferen. JSW, 91(7), 6-9. Zie
  archief 2007 (maart).
 9. Keizer, Mariska de, Cathelijne Tielrooij, Jollie Velders & Hans van Luit (2003). Speel eens een spelletje! . Willem Bartjens, 22(3), 28-31.
 10. Kolovou, A., & Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2009). Hoeveel probleemoplossingsopgaven zitten er in onze reken-wiskunde methoden? In M. van Zanten (Ed.) Doorgaande ontwikkelingen rekenen-wiskunde, verslag van de 26ste Panamaconferentie (pp. 101-106). Utrecht: Fisme, Utrecht University.
 11. Markusse, Annette & Leo Prinsen (2014). Stimulerende middelen voor een onderzoekende houding. Volgens Bartjens, 33(4), 4-8. Noot: Het artikel is gratis te downloaden via Volgens Bartjens.
 12. Prinsen, L. (2007). Spelen op getallenvelden: van oefenen naar onderzoeken. JSW, 91(9), 25-28.
 13. Nelissen, Jo (2001). Samen rekenen. Panama-Post, tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 19(3), 19-24.
 14. Nelissen, Jo (2002). Rekenspelletjes voor jonge kinderen. JSW, 86(8), 6-9.
 15. Prinsen, Leo (2007). De kunst van het oefenen.
 16. Prinsen, Leo (2007). Inspelen op verschillen. Rekenspel en differentiatie.
 17. Treffers, A. & E.T.J. de Goeij (2004). Vierkant tegen zelfstandig werken. Panama-Post, 23(4), 8-13.

 

Rekenen-wiskunde & Natuur en techniek

 1. Ducastel, René (2002). Het slingeruurwerk van Christiaan Huygens. Archimedes (jaargang 2002, nr. 1, januari).
  Noot: Het artikel is te downloaden via www.kennislink.nl (zoekwoord ‘slingeruurwerk’).
 2. Kool, Marjolein (red.) (2006).Themanummer Rekenen-Wiskunde en techniek. Volgens Bartjens: 26(2).

 

 

Natuur en techniek

 1. Berg E. Van den (2010). Natuurwetenschap en techniek in het basisonderwijs (openbare les). Amsterdam, HvA Publicaties.
 2. Keulen, Hanno van (2009). Drijven en zinken. Wetenschap en techniek in het primair onderwijs (openbare les). Limburg, Fontys Hogescholen.