Aardrijkskunde

Terug naar vakgebieden  

 Aardrijkskunde Geven

‘Aardrijkskunde geven’ is een voorbeeld van een (pabo)methode die veel inspiratie kan opleveren voor onderwijs met sol als rode draad. Het gaat daarbij vooral om ‘Spelen en leren’ (hoofdstuk 10). Daarnaast is ‘Op onderzoek uit’ (hoofdstuk 7) voor sol interessant. En tenslotte bevat elk hoofdstuk het onderdeel ‘onderzoek’,  met de volgende onderwerpen:

hoofdstuk onderzoek
1 Geografische vierslag toepassen op foto’s.
2 Teken een kaart van Afrika.
3 Natuurlijke omstandigheden op aarde
4 Wanneer is een land onderontwikkeld?
5 Kan de school waar jij lesgeeft overstromen?
6 Onderzoek de ontstaansgeschiedenis van een wijk.
7 Maak een hotspotkaart.
8 Regio-indelingen maken.
9 Groente van buiten Europa
10 De meerwaarde van computerspellen

 

Via de afbeelding kan doorgelinkt worden naar officiële informatie over de methode, inclusief de inhoudsopgave.

 

 Statetris 2

 Statetris is an interesting game mixing aspects of the popular game ‘Tetris’ and geography. Instead of positioning the typical Tetris blocks, you position states/countries at their proper location. Fun, challenging and educational!