wiskunde en natuur-techniek

Vijf projecten

 

Bouwen en slopen

Bouwen en slopen: ‘Bouwen en slopen’ is een groot en ruig onderzoeksgebied waarin je makkelijk kunt verdwalen. Het is niet moeilijk om de activiteiten een aantrekkelijk doedenk-karakter te geven en probleemgericht te maken. Een spelcircuit is danook redelijk snel in elkaar geflanst. Maar lijn brengen in de activiteiten leidt pas echt tot zinvolle projecten. Er zijn drie deelprojecten: Plankenkoorts; Bolbouwsels en Blikvangers; Van aanzicht tot inzicht.

 

Rekenen-wiskunde in beweging:  ‘Rekenen in beweging’ is een onderzoeksgebiedRekenen in beweging rond verschijnselen die zich herhalen in tijd en/of ruimte. Het draait daarbij om periodieke bewegingen en regelmatige patronen. Er zijn drie deelprojecten: Deeltjesversnellers; Tijdvangers; Wentelwetenschap

 

Talentenkracht: Het onderzoeksprogramma Talentenkracht richt zich op de talenten Talentenkracht logo nieuwvan jonge kinderen. Hoe kunnen we deze talenten bij ieder kind zo goed mogelijk in beeld brengen, behouden en ontwikkelen? Een van de opbrengsten is een serie videoclips waaraan veel te zien en te ontdekken valt.

 De grote rekendag

De Grote Rekendag: De Grote Rekendag is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen, waarop alles in het teken staat van rekenen. Er is sprake van een jaarlijks wisselend thema waarbij veel ruimte is voor speels en onderzoekend leren.

 

 Techniektoernooi

Techniek Toernooi: Het Techniek Toernooi is één van de landelijke programma’s van Stichting Techniekpromotie. De wedstrijd, die bedoeld is voor basisscholen, wordt sinds 2005 georganiseerd op initiatief van de Nederlandse natuurkundige Vereniging (NNV). Onder het motto Alles draait om jouw techniek willen beide partijen de bètavakken aantrekkelijker maken voor het basisonderwijs.