SOL

 Onderzoek van studentenNanda Borst

 

Speels en onderzoekend leren (sol) is een paraplubegrip waaronder vormen van onderwijs schuilgaan die te maken hebben met spel en onderzoek. Kerngedachte achter sol is dat spel en onderzoek in het verlengde liggen van elkaar. Spel op solniveau stimuleert de onderzoekende houding en onderzoek dat ‘solvabel’ is, wordt als spel ervaren. Daarover is meer te vinden bij de onderdelen soldering en solotheek.