Plastic soep

Terug naar vakoverstijgend  

TYPERING PROJECT
doelgroep ob mb bb vo hbo
7,8 ob pabo
type leerling langzaam gemiddeld vlot intelligent begaafd
+ + + + +
verrijkings-mogelijkheden breed diep ruim
+ + +

  Plastic soep

 

Omschrijving:
‘Plastic soep’ is de benaming voor de enorme eilanden met plastic troep die in oceanen drijven. Het thema leent zich voor ‘actieonderzoek’ zoals uitgevoerd op CBS De Regenboog. Dat project zet aan tot het in kaart brengen van de situatie, tot het doordenken van het probleem en de mogelijke oplossingen en tot actie.

 

Projectmogelijkheden:

  • ‘Actieonderzoek’ op basis van het TASC-model.
  • ………………..

 

Betrokken vakgebieden:
Natuur-techniek, rekenen-wiskunde.

 

Link naar bronnen (materiaal, achtergrondinformatie):