Spel: 101 – ?

Naar 81 – 100

gerichtheid spel: 101 – ? getalgebied groep
 Productgericht  Duizendbalans 1000 vanaf 5
 Vooral productgericht  Magico 10, 20 3 – 4
 probleemgericht en productgericht  Plaatjesvierkant 20 3 – 6
 Vooral productgericht  Seriespel 100 3 – 6
 Productgericht  Snorren 20, 100 vanaf 3
 Vooral productgericht  Eenenvijftigen 100 3 – 8
Productgericht
 
 Tafeldomino 100 3 – 6
 Vooral productgericht  Duizend-dobbel 1000 vanaf 5
 Vooral productgericht  Triojacht 20, 100 5 – 8