Rekenen-wiskunde in beweging

 Terug naar wiskunde en natuur-techniek  

 

TYPERING PROJECT
doelgroep ob mb bb vo hbo
1,2,3 4,5,6 7,8 ob pabo
type leerling langzaam gemiddeld vlot intelligent begaafd
+ + + + +
verrijkings-mogelijkheden breed diep ruim
+ + +

 

 
Rekenen in beweging

 

 

 

 

Omschrijving:
‘Rekenen in beweging’ is een onderzoeksgebied rond verschijnselen die zich herhalen in tijd en/of ruimte. Een beschrijving is te downloaden via het worddocument Rekenen-wiskunde in beweging. Er zijn drie deelthema’s: Deeltjesversnellers, Tijdvangers en Wentelwetenschap.

 

Projectmogelijkheden:
De tekst ‘Rekenen-wiskunde in beweging’ bevat een overzicht van een groot aantal ingangen voor onderwijsprojecten. De thema’s ‘Deeltjesversnellers’ en ‘Tijdvangers’ zijn van dat soort ingangen en uitgewerkt als halffabricaat. De slag naar concreet onderwijs moet daarbij dus nog gemaakt worden. Wel zijn onderdelen van beide thema’s als hapklaar onderwijs terug te vinden bij het materiaal van de Grote Rekendag: GRD 2008 (Het is tijd) en GRD 2010 (Meten te lijf!).

 

Betrokken vakgebieden:
Rekenen-wiskunde en natuur-techniek

 

Link naar bronnen (materiaal, achtergrondinformatie)