De Grote Rekendag

Terug naar wiskunde en natuur-techniek  

 

TYPERING PROJECT
doelgroep ob mb bb vo hbo
1,2,3 4,5,6 7,8 ob pabo
type leerling langzaam gemiddeld vlot intelligent begaafd
+ + + + +
verrijkings-mogelijkheden breed diep ruim
+ (+) (+)

  De grote rekendag

 

Omschrijving:
De Grote Rekendag is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen, waarop alles in het teken staat van rekenen. Voor alle groepen van de basisschool zijn activiteiten ontwikkeld rondom een jaarlijks wisselend thema. Voorafgaande aan de groepsgebonden activiteiten is er een schoolbrede start voor alle leerlingen van de school. Deelnemende scholen ontvangen een boek, een poster en ondersteuning via de website. Voor de onderbouw van het VMBO is een apart hoofdstuk toegevoegd.

 

Projectmogelijkheden:

  • Invoeren/uitvoeren van de Grote Rekendag in een bepaalde bouw.
  • Invoeren/uitvoeren van de Grote Rekendag in de hele school.
  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het materiaal, bijvoorbeeld door proefschool te zijn.

 

Betrokken vakgebieden:
Rekenen-wiskunde, natuur-techniek, beeldend onderwijs.

 

Link naar bronnen (materiaal, achtergrondinformatie):