Alle tien gezien!

terug naar 81-100   

Alle tien gezien!Kort door de bocht
Bij het spel Alle tien gezien! komt tien keer een zoekplaatje in beeld met daarop negen (groene) getallen uit de getallenrij tot 10. Welk (blauw) getal ontbreekt? In de moeilijke variant liggen er tien zoekplaatsjes open op tafel en wordt een blauw getal voorgedraaid. Bij welk zoekplaatje hoort het getal thuis? Bij deze variant staat het getalbeeld garant voor een krachtige zoekstrategie waarmee de zoekplaatjes snel gescand kunnen worden. Misschien is die variant daarom minder moeilijk dan gedacht. Dat valt experimenteel uit te proberen door beide varianten solo te spelen en de tijd op te nemen.    

 

Sander Oenema


Speluitleg
Rondje rekenspel (slo)

 

 

Product gericht


Typering

Productgericht: +++++          Probleemgericht: ++              
Getalgebied:  10                    Moeilijkheidsgraad: 3 – 4 (max. 5)          Leeftijdsgroep: 1 – 4

 

Sherlock 2Achtergrondinformatie
– 
Rondje rekenspel (slo)
–  Rekenspellen in het basisonderwijs, informatie over het project (slo)
–  Artikel Welke hoort erbij? van Anneke Noteboom in Volgens Bartjens, 32(3), 2013.
–  In het artikel wordt ook een meetkundevariant beschreven,  afkomstig uit de publicatie
   Als kleuters leren meten van het CPS. Het spel heet ‘Welke vorm ontbreekt? Het bijbehorende
   spelmateriaal is te downloaden van de site van Volgens Bartjens via de rubriek ‘lesideeën’
   (extra lesmateriaal).