Het slimme slome slakken spel

terug naar 61-80   

 Slimme slome slakken spel

 

 

Kort door de bocht
Het slimme slome slakken spel is een dobbelspel waarbij twee spelers hun slakken een race laten houden van 1 naar 31, ieder op een eigen baan. Zoals het slakken betaamt, kruipen ze tegel voor tegel naar het eindpunt. Dat kan trouwens soms verrassend snel gaan. Er is een dubbele serie van 2×5 platonische stenen waaruit voor elke worp vijf stenen gekozen worden. Met de geworpen getallen en combinaties daarvan via optellen probeert een speler een serie opeenvolgende getallen te maken die zijn of haar slak verder brengt. Soms overbrugt een joker een getallenkloof en kan de serie aanzienlijk uitgebreid worden.

 

Sander Oenema


Speluitleg
Het slimme slome slakken spel (worddocument)

 

 

Product gericht


Typering

Productgericht: +++        Probleemgericht: +++            
Getalgebied:  20              Moeilijkheidsgraad: 3 (max. 5)        Leeftijdsgroep: 3 – 6

 

Sherlock 2


Achtergrondinformatie

Het slimme slome slakken spel (worddocument)