Muizenplaag

terug naar 61-80   

Muizenplaag 1Kort door de bocht
Muizenplaag is een klassikale, speelse activiteit. Uit de klas worden een aantal muizen en een kat gerecruteerd. Het gaat gelukkig om een telkat die niets liever doet dan muizen tellen. Dat tellen wordt geproblematiseerd: het start vanuit gekrioel. Dan staan de muizen opeens stokstijf stil (tableau vivant) en begint de zoektocht naar manieren om greep te krijgen op het telprobleem van daarvoor. 

 

Sander Oenema


Speluitleg
Muizen in de kleuterklas, artikel van Julie Menne in Volgens Bartjens, 29(2).

 

 

Piekerkring
Typering

Productgericht: ++++        Probleemgericht: ++++
Getalgebied: 10                 Moeilijkheidsgraad: 3 (max. 5)       Leeftijdsgroep: 1 – 2

 

Sherlock 2


Achtergrondinformatie

Muizen in de kleuterklas, artikel van Julie Menne in Volgens Bartjens, 29(2).