Summathum, speluitleg

 terug naar Summathum

 

Summathum 1De afbeelding hiernaast bevat een mogelijk speelveld van Summathum plus de bijbehorende voorraadgetallen die geplaatst moeten worden op witte getallenvelden. De voorraadgetallen bevinden zich rechts van het speelveld. Het getal dat als eerste geplaatst moet worden, is roodomrand en in dit geval dus het getal 5.

De getallen in de witte velden zijn somgetallen. Het getal 15 bijvoorbeeld heeft via zijn veld contact met de getallen 9 en 6 in de bontgekleurde kern van het speelveld.

Het voorraadgetal 5 moet als eerste geplaatst worden en levert alleen maar punten op als dat gebeurt in een wit veld met een getal dat op 5 eindigt. In dit geval zijn er dan twee velden die in aanmerking komen: 5 en 15. Plaatsing op het vijfveld levert 5 x5 = 25 punten op. Plaatsing op het vijftienveld zorgt voor 5 x 15 = 75 punten. Zou het getal 6 aan de beurt zijn dan levert alleen plaatsing op het zestienveld punten op, in dit geval 96.

Summathum 3Na plaatsing gebeurt er nogal wat met de omringende getallenvelden. Bij plaatsing op het vijftienveld bijvoorbeeld maken de bijbehorende velden met de getallen 9 en 6 plaats voor witte velden. Het vijfveld is omringd met witte velden. Die bevatten somgetallen die bij de nieuwe situatie passen. De veranderingen zorgen voor grote dynamiek in het spel.

Wordt het getal 5 niet in het vijfveld of vijftienveld geplaatst maar ergens anders dan levert dat geen punten op en veranderen alleen de somgetallen in de aangrenzende witte velden. Het wordt de spelers snel duidelijk dat het lang niet altijd handig is om meteen voor de (grootste) winst te gaan.

Een mooi aspect van het spel is dat zetten teruggedraaid kunnen worden tot aan de beginopstelling toe. Dat maakt het mogelijk om jezelf te overtreffen, om een ander de kans te geven jou te overtreffen en om met allerlei strategieën te experimenteren.