W & T als rijke leeromgeving

Terug naar rijke leeromgeving  

Wetenschap en Techniek als rijke leeromgeving

Het door de overheid ingestelde programma VTB1 (Verbreding Techniek Basisonderwijs), is een nationaal actieplan om techniek een structurele plek te geven in het basisonderwijs. Een van de motieven achter het plan is de mogelijkheid om met behulp van Techniek “een eigentijdse, aantrekkelijke en motiverende leeromgeving voor kinderen te creëren”.

Dat wijst in de richting van een rijke leeromgeving en bij achtergrondinformatie achter de knop ‘Rijke leeromgeving’ wordt dat begrip nog wat toegelicht: “Met een ‘rijke leeromgeving’ bedoelen we: motiverend en uitdagend, een realistisch, aantrekkelijk beeld van techniek en geïntegreerd in de kerndoelen van het basisonderwijs.”

W&T als rijke leeromgeving

De tekst wordt verfraaid met een foto van een (ex)minister van O, C & W die kennelijk veel binding heeft met rijke leeromgevingen en met Techniek. In de tekst wordt ook ingegaan op de betekenis van ‘verbreding’, het begrip dat gekoppeld is aan de V van VTB . Het eerste verbredingaspect dat naar voren komt is “dat de school verbindingen mogelijk maakt tussen techniek en bijvoorbeeld wereldoriëntatie, rekenen, taal, ICT, etc.”.

Op dat aspect wordt uitgebreid ingegaan in nieuwsbrief 11 van december 2007. De aanhef van de nieuwsbrief geeft duidelijkheid over de gewenste relatie tussen Techniek en andere vakken zoals taal en rekenen. Het komt erop neer dat Wetenschap en Techniek een rijke leeromgeving bieden voor ondersteuning en verdieping van andere vakken. Verderop in de nieuwsbrief blijkt dat anno 2007/2008 taal en rekenen bij die andere vakken de speerpunten zijn.

 

Verhalend ontwerpen als draaiboek voor een rijke leeromgeving

Een van de taal & techniek programma’s die zijn opgestart in opdracht van het programma VTB is het Taal & Techniek project van de CED-groep, een adviesorganisatie voor onderwijs en educatie. Daarbij wordt uitgegaan van het concept Verhalend Ontwerpen (zie daarvoor nieuwsbrief 11).
Verhalend ontwerpen is een manier om vakken te integreren waarbij de verhaallijn zorgt voor samenhang en waarbij een plot of kernvraag het probleemkarakter van het ontwerp verhoogt en extra betrokkenheid teweeg brengt (Vos e.a., 2003). Probleemoplossen wordt bij Verhalend Ontwerpen verheven tot een spannend spel!
Ga naar www.educatief-ontwerpen.nl en open de schatkist van Verhalend Ontwerpen (Actuele projecten: Verhalend ontwerpen, Jenaplan wereldschool). Er is veel mooi’s te vinden waarbij Natuur & Techniek een rol speelt. Bovendien is als toetje via ‘Nieuws’ het boek Techniek voor zachte mensen van Erik Vos en Ellen Reehorst te downloaden.

Voor het onderwerp Tijdvangers is een idee voor een Verhalend Ontwerp uitgewerkt. Zie daarvoor Verhalend ontwerp.1 Het programma VTB is eind 2010 afgerond. De bijbehorende site was anno 2012 nog wel in de lucht  maar anno 2013 niet
  meer.