Kakuro

Terug naar het project Rekenen en Redeneren  

 

Kakuro 1 Kakuro 2 Spelen met opl. 1
Kakuro 4

www.kakuro.com

www.google.com (kakuro)

Kakuro 5
Kakuro 6 Kakuro en probleemoplossen 5 Kakuro 8

 

Kakuro: redeneren & rekenen, een perfecte combinatie

Kakuro en probleemoplossen 1Kakuro is met circa 2.210.000 zoekresultaten op Google (08-10-07) de tweede geweldenaar aan het puzzelfront na Sudoku met circa 82.200.000 zoekresultaten (08-10-07) en natuurlijk wel eerbiedig op afstand daarvan. Voor het basisonderwijs komt Kakuro echter op de eerste plaats. Dat heeft te maken met de combinatie redeneren & rekenen die nodig is om Kakuropuzzels op te lossen. Daardoor ervaren de leerlingen niet alleen de kracht van redeneren maar worden basisvaardigheden ongemerkt meegenomen.
Bij die basisvaardigheden gaat het vooral om getalrelaties en rekenen (tot 50). Heel speciaal bij Kakuro is dat leerlingen met allerlei splitsingen van getallen te maken krijgen waardoor hun netwerk van getalrelaties hechter wordt en flexibeler kan worden ingezet.
De tabel hiernaast laat daar wat van zien en is op te roepen via kakurospelen.
Om nog meer zicht te krijgen op de educatieve waarde van Kakuro, kan men niet beter doen dan via kakurospelen het spelprogramma ‘Kakuro Cross Sums’ aanroepen. Voor degene die niet of nauwelijks bekend is met Kakuro biedt dat programma meteen een goede introductie.

 

Kakuro: probleemoplossen
Kakuro en probleemoplossen 3
Hoe het oplossen van puzzels en speciaal kakuropuzzels verloopt, is eigenlijk verplichte kost voor iedereen die zich bezig houdt met de kunst van ‘leren als probleemoplossen’. Over leren via puzzels is bij speleon nog geen hard onderzoek bekend. Voor het oplossen van Kakuropuzzels zijn her en der wel een aantal oplosmanieren (solving techniques) beschreven die handig zijn om je eigen te maken. Zie bijvoorbeeld kakuro.com.
In Kakuro en probleemoplossen wordt een poging gewaagd om wat meer greep te krijgen op dit onderwerp.

 

Kakuro: speciale getallenvelden

SumbreroKakuro 11

Bij de meeste kakuro’s bestaan de getallenvelden uit rechthoekige vakjes. Dat er andere mogelijkheden zijn, bewijst de kakurovariant die aangeduid wordt met Sumbrero.
Die komt anno 2007 voor op de puzzelpagina van het gratis ochtendblad ‘De Pers’. Daar wordt het type aangeduid met drieweg-kakuro. Voor drieweg-kakuro’s zijn dezelfde regels van kracht als voor andere vormen van Kakuro.
De puzzel hiernaast is van vrijdag 5 oktober 2007. Laat er Uw puzzelkrachten op los voordat U eventueel de tip hierna leest.

 Tip 1

 

SombreroSpelen met opl. 1

Drieweg-kakuro’s lenen zich goed voor velden met symmetrische vormen. De bloemvorm van de blauwe kakuro hiernaast is daar een voorbeeld van. Dat voorbeeld hoort bij het spel Sombrero en is afkomstig van een bijzondere spelsite, gemaakt door Toine van Broekhoven 1. Het vermoeden bestaat dat de spelregels van Sombrero op een bepaald punt afwijken van de regels die normaal voor Kakuro gelden. De oplossing van de bloem wijst in die richting.

Wat kan de afwijking zijn?
Buig U even over deze vraag voordat U zich op het antwoord hieronder stort.

Tip 2
 
 
 

Toverformules bij kakuropuzzels 5

Driehoekkakuro

Het derde voorbeeld van een symmetrisch kakuroveld is de driehoekkakuro. De bloemfiguur is erin te herkennen. Daardoor kunnen er op de driehoekkakuro dezelfde soort Toverformules  worden losgelaten als op de sombrero.

 

 

Kakuro: Spelproject (bovenbouw)

Kakuro 14
Kakuro’s en vooral de vormen met symmetrische getallenvelden lenen zich goed voor een spelproject waarbij digitaal gereedschap wordt ingeschakeld. Leerlingen verdiepen zich in het fenomeen kakuro, gaan aan de slag met het oplossen ervan en ontwerpen tenslotte zelf bepaalde veldvormen met het tekenprogramma van ‘Word’. Dat levert weer puzzels op die ze elkaar voorschotelen.
In Wingdingen en Wiebertjes (verslag) valt daarover te lezen.

 
 


1 Anno 2007 was de spelsite via http://edusoft.town.nl direct te bereiken. Nu, anno 2013 is de software nog te achterhalen
  via Oefensite JL Groep Tilburg.