Eerst zelf proberen!

Terug naar Spelen met oplossingen  

Eerst zelf geprobeerd ?

 

Hoeveel oplossingen zijn er mogelijk uitgaande van de verzameling van de Natuurlijke Getallen (1, 2, 3, enz.)? Bepaal de oplossingen.

Geprobeerd

 

Er zijn vijf oplossingen. Alle splitsvariaties van het somgetal 6 komen erin voor.

 

 

Is er een oplossing mogelijk waarbij de diagonaalsommen aan elkaar gelijk zijn? Zo ja, wat is de oplossing?

Geprobeerd 1Zo’n oplossing is mogelijk maar dan moet wel het veilige getallengebied van de Natuurlijke Getallen verlaten worden. De diagonaalsommen vormen getallenparen. Die staan onder elke oplossing. Elk getallenpaar heeft 18 als som. Het gaat er dus om een oplossing te vinden met het getallenpaar (9,9). Dat voelt zich thuis tussen het tweede en  derde getallenpaar.