Magische driehoeken (tientig)

Terug naar Magische driehoeken  en naar het project Magische Figuren

 

Magische driehoeken  (Tientig)

Magische driehoeken t1

Bij magische driehoeken draait het in eerste instantie om de basisfiguur hiernaast en om reeksen van zes getallen die de plaatsen van de kruisjes innemen. Figuur en reeks spelen samen een magisch spel dat lijkt op dat wat er plaatsvindt bij Magische Vierkanten. Toch is er sprake van geheel eigen toverwerk dat past bij de bijzondere combinatie van driehoeken in de figuur.

 

Magische driehoeken t2

 

Driehoekmagie komt tot uiting in drie magische getallen. Het speurwerk daarnaar kan het beste samen ondernomen worden.
Misschien wil je even zelf speuren voordat je doorleest!

 

 

Het eerste en meest traditionele magische getal in de figuur hierboven is 75. Dat is gekoppeld aan de zijden van de grote driehoek en komt driemaal voor.
Het tweede magische getal is 105, dat getal komt ook driemaal voor en is gekoppeld aan de kleine driehoeken die de punten vormen van de figuur.
Het derde magische getal is 30. Daarbij gaat het niet om een som maar om een verschil, namelijk het verschil tussen de getallenparen (5, 35) – (17, 47) – (23, 53).
Daarnaast is er nog een vierde getal dat verbonden is met de magische driehoek, namelijk de som van de zichtbare getallen. Die som wordt aangeduid met zes-som en is in dit geval gelijk aan 180 (23+47 + 53+17 + 35+5 = 70 + 70 + 40 = 180).

De opdracht A1 in het kader vormt het begin van Driehoekmagie, Reeks A waarbij oriëntatie op de magische driehoek centraal staat. Er zijn ook twee vervolgreeksen. Het wordt aanbevolen om de opdrachten daarvan pas te maken na het lezen van Driehoek Magie, meer dan zomaar leuk!. Al deze documenten zijn opgenomen bij het Circus SOL project Magische Figuren.