02.1 Canadees Vermenigvuldigen

Terug naar Circus SOL Gala    

Spelidee
Via vermenigvuldigen vakken bezetten in de 6×6 tabel van figuur 1.
De eerste die ‘vier op een rij’ heeft, wint.

Groep en leerstof
Het spel is geschikt voor de groepen 5 t/m 8, vooral voor de leerlingen die al enigszins op weg zijn met de tafels van vermenigvuldiging of die tafels zelfs al in de greep hebben.
Omdat de getallen in de tabel de uitkomsten zijn van (alle) tafelsommen speelt deelbaarheid ook een rol.

Speeltijd, aantal spelers en spelmateriaal
Het spel is geschikt voor twee spelers en er moet zeker 15 minuten voor worden uitgetrokken.
Spelmateriaal: twee doorzichtige fiches of ringetjes, twee series van 18 pionnen in twee kleuren en een speelbord zoals het voorbeeld van figuur 1.

Spelbeschrijving (zie ook figuur 1 en voorbeeld)
De speler die begint, legt de doorzichtige fiches op twee getallen van de serie 1 t/m 9 onder de 6×6 tabel.
Die getallen worden vermenigvuldigd en het bijbehorende vakje in de 6×6 tabel wordt bezet.
De andere speler verplaatst één van de twee doorzichtige fiches, voert de  bijbehorende vermenigvuldiging uit en bezet het vakje dat daar weer bij hoort. Enzovoort.
De twee doorzichtige fiches kunnen ook hetzelfde getal bedekken!
De spelers zijn verplicht zolang mogelijk onbezette vakjes te bezetten.
Als een speler denkt dat hij geen nieuw vakje meer kan bezetten, mag de tegenstander hem verplichten om een bepaalde mogelijkheid te gebruiken of de beurt overnemen.
Het spel gaat door tot een van de spelers vier op een rij heeft of tot er remise wordt overeengekomen.

Varianten

  1. Er mag gespeeld worden met een spiekbriefje.
  2. Bedenk een variant waarbij de spelers samen een gemeenschappelijk doel nastreven.

 

Doen – denken – geluk hebben
Een spel op het scherp van de snede waarbij geluk volledig in handen van de spelers ligt.
Het denkwerk is intensief en tweeslachtig. Op de eerste plaats is er de tafelkennis en de herkenning van tafelsommen achter bepaalde getallen. Daarnaast leidt het vier-op-een-rij aspect tot strategisch wikken en wegen waardoor het tafeldenkwerk nog intensiever wordt.

Figuur 1

 Canadees vermenigvuldigen tabel

 

Voorbeeld
Speler Rood leg de doorzichtige fiches op 4 en 7 en kan  28 bezetten.
Speler Groen heeft dan 2×8=16 mogelijkheden en kiest voor 20. Dat kan als hij het fiche van 7 verplaatst naar 5.

Spelbord
Het officiële spelbord is hier te dowloaden als pdf.